Contacteer ons

Bleukenlaan 22
Bedrijf nr. 1258
B-2300 Turnhout

T: +32 14 40 39 39
F: +32 14 42 34 37

E-mail: info@kempischebouwmaterialen.be
Home > Legale voorwaarden > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en  communicaties (via post, telefoon, gsm, de websites,…) die door Kempische Bouwmaterialen NV, hierna KBM,  verstrekt worden. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicaties, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene verkoops- en facturatievoorwaarden van de klant.

Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van KBM.

Wijzigingen

KBM behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” steeds te veranderen. Deze “algemene voorwaarden” werden het laatst gewijzigd en herzien op 7 februari 2013.

Bescherming van uw persoonsgegevens

KBM respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze "Privacyverklaring" raadplegen.

Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom.

KBM sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke KBM communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan KBM of aan derden.
Voor meer inlichtingen kan u onze “Disclaimer” raadplegen.

Recupel

De wetgeving voorziet dat elk bedrijf dat ‘een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt’ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt. KBM houdt zich het recht voor om de kosten voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht van elektrische toestellen via een recupelbijdrage door te rekenen aan haar klanten.

KBM is verplicht om, wanneer een klant een nieuw product aanschaft, het gelijksoortig afgedankt product waarvan de klant zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen. Indien de klant dit wenst, zal KBM deze informeren over de verwerking van afgedankte toestellen en over de bijdragen voor de verwerking.
De prijzen vermeld op de website zijn steeds inclusief recupelbijdrage.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Ontdek meer over het cookiebeleid van Kempischebouwmaterialen.be.

Prijzen

Alle prijzen vermeld in de communicaties van KBM, zijn steeds BTW-inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De prijzen zijn geldig tot uitputting van voorraad.
KBM kan op elk ogenblik deze prijzen veranderen en de samenstelling van haar assortiment wijzigen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en het Cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Turnhout bevoegd zijn.
Indien enige bepaling uit boven vernoemde teksten nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door KBM worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

Kempische Bouwmaterialen NV
t.a.v. de Klantendienst
Bleukenlaan 22
2300 Turnhout
Tel.: 014/40.39.39
Fax.: 014/42.34.37
BTW BE 0431.580.318
RPR Turnhout

Contactformulier